Zamówienie bez stosowania Ustawy PZP

    Wykonanie remontu lokalu położonego przy Al. Marcinkowskiego 20 w Poznaniu
    Termin składania ofert: 21 marca 2019 r.; godz. 10:00

    Ogłoszenie