Aktualności PFPK

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza treść uchwały nr 19/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku, w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza spółki Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako: Spółka) ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
Liczba wyłanianych osób w ramach konkursu: 1

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników SGB Leasing Sp. z o.o. zakończonego w dniu 20 grudnia 2022 r. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych:

 1. Tomasz Przybył

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników PKO Leasing SA zakończonego w dniu 20 grudnia 2022 r. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych:

 1. Sebastian Budyła

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników SGB Leasing Sp. z o.o. zakończonego w dniu 31 sierpnia 2022 r. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych:

 1. Krzysztof Kędziora

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników PKO Leasing SA zakończonego w dniu 31 sierpnia 2022 r. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych:

 1. Sebastian Budyła

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników SGB Leasing Sp. z o.o. zakończonego w dniu 31 marca 2022 r. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych:

 1. Tomasz Przybył
 2. Krzysztof Kędziora

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników PKO Leasing SA zakończonego w dniu 31 marca 2022 r. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych:

 1. Szymon Ratajczyk
 2. Andrzej Gomuła

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników PKO Leasing SA zakończonego w dniu 30 listopada 2021 r. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych

 1. Andrzej Gomuła

Zarząd Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022.

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników PKO Leasing SA zakończonego w dniu 31 sierpnia 2021 r. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych:

 1. Jacek Chodzidło
 2. Andrzej Gomuła
 3. Bartłomiej Śnierzyński

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników PKO Leasing SA zakończonego w dniu 30 kwietnia 2021 r. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych:

 1. ŚNIERZYŃSKI Bartłomiej
 2. KUJAWA Andrzej

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników PKO Leasing SA zakończonego w dniu 31 stycznia 2021 r. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych:

 1. CHODZIDŁO Jacek
 2. ŚNIERZYŃSKI Bartłomiej

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników PKO Leasing SA zakończonego w dniu 31 października 2020 r. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych:

 1. KUJAWA Andrzej

Zarząd Spółki ogłasza wyniki konkursu dla pracowników PKO Leasing SA zakończonego w dniu 30 czerwca br. oraz przedstawia listę rankingową nagrodzonych:

 1. KAŁASZNIKOW Marta
 2. ZACZYK Dorota
 3. BUDYŁA Sebastian
 4. ŚNIERZYŃSKI Bartłomiej

Rada Nadzorcza spółki Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na stanowisko prezesa zarządu.
Liczba wyłanianych osób w ramach konkursu: 1

Wykonanie remontu lokalu położonego przy Al. Marcinkowskiego 20 w Poznaniu
Termin składania ofert: 21 marca 2019 r.; godz. 10:00

Ogłoszenie 

W ramach programu "Eksportowy Poznań", w siedzibie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego, odbędzie się bezpłatna konferencja "Malta - nowe możliwości dla przedsiębiorców".

Strona 1 z 2