De minimis

    Kompendium wiedzy o pomocy de minimis - "Pomoc de minimis w poręczeniach PFPK"

    De minimis jest szczególnym rodzajem pomocy publicznej akceptowanym przez Unię Europejską. Akceptacja ta wynika z faktu, że ze względu na stosunkowo niską wartość, ten rodzaj pomocy nie zaburza konkurencji w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

    Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, granice pomocy de minimis określone są na następujących poziomach:

    • 200.000,00 euro - dla przedsiębiorstw MSP działających poza sektorem transportu drogowego
    • 100.000,00 euro - dla przedsiębiorstw MSP działających w branży transportu drogowego