Zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE

  W przypadku Inicjatywy JEREMIE, która jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, istnieją ścisłe wytyczne odnośnie kwalifikowania wniosków do projektu.

  Zasady kwalifikowania zostały określone przez Komisję Europejską i opisane w "Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej" oraz w załącznikach do tego dokumentu, w szczególności w załączniku nr 1 do Traktatu. Dokumenty te zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE stosowane przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych przedstawiono w poniższych dokumentach.

  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - VII-2 edycja
  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - VII edycja
  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - VI edycja
  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - V edycja
  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - IV edycja
  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - III edycja