Zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE

  W przypadku Inicjatywy JEREMIE, która jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, istnieją ścisłe wytyczne odnośnie kwalifikowania wniosków do projektu.

  Zasady kwalifikowania zostały określone przez Komisję Europejską i opisane w "Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej" oraz w załącznikach do tego dokumentu, w szczególności w załączniku nr 1 do Traktatu. Dokumenty te zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE stosowane przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych przedstawiono w poniższych dokumentach.

  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - VII-2 edycja
  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - VII edycja
  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - VI edycja
  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - V edycja
  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - IV edycja
  • zasady kwalifikowania wniosków do Inicjatywy JEREMIE - III edycja

  zloz wniosek o poręczenie

  Pomoc

  W razie problemów z przyjemnością udzielimy pomocy. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy, lub skontaktować się z nami telefoniczne.

  tel: 61 102 67 50
  tel.:61 102 67 49
  tel.:61 102 67 48
  e-mail: biuro@pfpk.pl

  pomoc