Poręczenia wadialne


  Poręczenia zapłaty wadium

  Mogą stanowić zabezpieczenie przetargu w ramach PZP i umożliwiają wniesienie zabezpieczenia przetargu bez blokowania gotówki. Na mocy zapisów Ustawy Prawo zamówien publicznych, są równoważne z wniesieniem zabezpieczenia w postaci: gotówki, gwarancji bankowej czy gwarancji ubezpieczeniowej, a ich uzyskanie jest prostsze, szybsze i z reguły tańsze.

  Poręczenie uzyskuje się w dwóch krokach:

  1. uzyskanie limitu w ramach pakietu wadialnego,
  2. uzyskanie indywidualnego poręczenia zapłaty wadium w ramach pakietu.

  Pakiet wadialny

  o

  Indywidualne poręczenie zapłaty wadium

  o

  Poręczenia wadialne - dowiedz się wiecej

  zloz wniosek o poręczenie

  Pomoc

  W razie problemów z przyjemnością udzielimy pomocy. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy, lub skontaktować się z nami telefoniczne.

  tel: 61 102 67 50
  tel.:61 102 67 49
  tel.:61 102 67 48
  e-mail: biuro@pfpk.pl

  pomoc