KLAUZULE INFORMACYJNE

    Klauzula informacyjna do wniosku o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki/leasingu/gwarancji bankowej.

    Klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie pakietu wadialnego i udzielenie poręczenia zapłaty wadium w ramach przyznanego pakietu.