JEREMIE 2

  Kompendium wiedzy o Inicjatywie JEREMIE 2 w Wielkopolsce

   jeremie2 ost

   

  Projekt Jeremie 2 realizowany w perspektywie finansowej 2007-2013, jest w pewien sposób kontynuacją Inicjatywy JEREMIE realizowanej w poprzedniej perspektywie finansowej. Podobnie jak wcześniej, instrument ten umożliwia przeznaczenie części środków unijnych przyznanych państwom członkowskim i regionom UE w ramach Polityki Spójności na zwrotne instrumenty finansowego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Choć zmieniły się nieco zasady korystania z programu, to poręczeniem w ramach Jeremie 2 mogą zostać objęte transakcje finansowania dłużnego (kredyt, leasing) o charakterze inwestycyjnym, a przedsiębiorcy nadal mogą skorzystać z poręczenia transakcji na preferencyjnych warunkach.

  W ramach Inicjatywy JEREMIE przedsiębiorcy mogą uzyskać poręczenie za transakcje zaciągnięte w następującym celu:

  • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych (np.: zakup nowoczesnej maszyny, nowej linii technologicznej, nowego oprogramowania produkcyjnego),
  • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług (np.: zakup maszyny produkcyjnej, zakup oprogramowania),
  • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji (np.: maszyny, sprzęt, urządzenia, oprogramowanie),
  • finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa (np.: remont/przebudowa/adaptacja, budowa, rozbudowa, modernizacja, zakup wyposażenia nieruchomości),
  • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (np.:remont, zakup sprzętu, wyposażenia).

  Zasady kwalifikowania wniosków do JEREMIE 2

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych jako pośrednik finansowy (uczestnik projektu) realizuje Inicjatywę JEREMIE 2 w Wielkopolsce, ułatwiając wielkopolskim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego poprzez udzielanie poręczeń za kredyty, pożyczki i transakcje leasingowe, które dzięki realizacji projektu mogą być udzielane na preferencyjnych warunkach.

  Więcej informacji na temat Inicjatywy JEREMIE można uzyskać odwiedzając poniższe strony internetowe:

  listwa color

  zloz wniosek o poręczenie

  Pomoc

  W razie problemów z przyjemnością udzielimy pomocy. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy, lub skontaktować się z nami telefoniczne.

  tel: 61 102 67 50
  tel.:61 102 67 49
  tel.:61 102 67 48
  e-mail: biuro@pfpk.pl

  pomoc