WIEDZA ekspercka

Na tytułowe pytanie dotyczące wadium najprościej można odpowiedzieć, że najłatwiej zwiększyć te szanse startując w większej liczbie przetargów. I w tym miejscu w zasadzie można by zakończyć wyjaśnienia w tej kwestii. Okazuje się jednak, że prawdziwe w tym przypadku jest powiedzenie, że łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo przeszkód we wdrożeniu w czyn tej prostej myśli jawi się kilka, przy czym kluczowe są dwie z nich i na nich się skupię.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy — w jaki sposób sprawić, żeby pieniądze należne wykonawcy w całości trafiały na jego konto, zamiast stać się zabezpieczeniem dla zamawiającego? Wyraźne instrukcje w tej kwestii daje nam obowiązująca ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

zloz wniosek o poręczenie

Pomoc

W razie problemów z przyjemnością udzielimy pomocy. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy, lub skontaktować się z nami telefoniczne.

tel: 61 102 67 50
tel.:61 102 67 49
tel.:61 102 67 48
e-mail: biuro@pfpk.pl

pomoc