WFR-Reporęczenie

  Projekt - Instrument Finansowy Reporęczenie (WFR-Repo)

  20 grudnia 2019 r. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. podpisał Umowę Pośrednika I stopnia Innstrument Finansowy Reporęczenie nr 1/2019/REPO/II z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. Celem Projektu jest zapewnienie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, co przyczyni się do trwałego rozwoju regionu.

  Poręczeniem zakwalifikowanym do Projektu mogą zostać objęte transakcje finansowania dłużnego (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring, wadium, gwarancja bankowa) o charakterze inwestycyjnym i obrotowym, a przedsiębiorcy ponownie mogą skorzystać z poręczenia transakcji na preferencyjnych warunkach.

  Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 numer umowy DRG-8/2017 z dnia 17.03.2017 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim.

  Poręczenia są kwalifikowane do Projektu z zachowaniem zasad udzielania pomocy de minimis.

  Zasady kwalifikowania wniosków do WFR-Repo - obowiązujące w przypadku umów zawartych do 23 listopada 2020 r.
  Zasady kwalifikowania wniosków do WFR-Repo - obowiązujące w przypadku umów zawartych od 24 listopada 2020 r. do 19 grudnia 2021 r.
  Zasady kwalifikowania wniosków do WFR-Repo - obowiązujące w przypadku umów zawartych od 20 grudnia 2021 r.

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych jako pośrednik finansowy (uczestnik projektu) realizuje Projekt Instrument Finansowy Reporęczenie w Wielkopolsce, ułatwiając wielkopolskim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego poprzez udzielanie poręczeń za kredyty, pożyczki i transakcje leasingowe, które dzięki realizacji projektu mogą być udzielane na preferencyjnych warunkach.

  Ogólne informacje na temat projektu - tutaj

  PFPK Belka WFR COLOR

  zloz wniosek o poręczenie

  Pomoc

  W razie problemów z przyjemnością udzielimy pomocy. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy, lub skontaktować się z nami telefoniczne.

  tel: 61 102 67 50
  tel.:61 102 67 49
  tel.:61 102 67 48
  e-mail: biuro@pfpk.pl

  pomoc