PFPK - Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 1999 roku z inicjatywy Władz Miasta Poznania i Banku PKO Banku Polskiego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 500 000 zł, a udziałowcami PFPK obecnie są:

  • Miasto Poznań,
  • Bank PKO Bank Polski,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego.

Od momentu powstania Fundusz prowadzi program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie aglomeracji poznańskiej i województwa wielkopolskiego poprzez  udzielanie poręczeń spłaty kredytów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a od pewnego czasu również za inne formy finansowania zewnętrznego. Z oferty poręczeniowej Funduszu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową, ale nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem. 

Fundusz udziela poręczeń spłaty zobowiązań udzielonych przez instytucje, które zawarły z PFPK umowy o współpracy. Z aktualną listą instytucji współpracujących z Funduszem można się zapoznać w dziale "partnerzy".

Polecane strony i partnerzy PFPK.

Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce na początku lat 90. w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych ze środków europejskich (Phare). Pod koniec lat 90. w tworzenie funduszy aktywnie zaangażowały się władze samorządowe – od szczebla lokalnego po wojewódzki – mając na celu przyspieszenie lokalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego, do którego miało doprowadzić ożywienie działalności gospodarczej podmiotów działających w określonym regionie.

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego działającą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110866. Kapitał Zakładowy Spółki w wysokości 4 500 000,00 zł został w całości opłacony i dzieli się na 9 000 udziałów po 500 zł każdy.