jeremie2

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 1999 roku z inicjatywy Władz Miasta Poznania i Banku PKO Banku Polskiego.
Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie aglomeracji poznańskiej i województwa wielkopolskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z oferty Funduszu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową, ale nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem. Efektem działań Funduszu jest ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania zewnętrznego, a przez to rozwój lokalnej przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy.