§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej polityce prywatności, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w poniżej, a w razie braku definicji w tym dokumencie – znaczenie przypisane im przez obowiązujące przepisy prawa.
  1. Administrator  – Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-827), z adresem przy Al. Karola Marcinkowskiego 20, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110866, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 4 500 000,00 PLN, posiadającą numer NIP 7831525967;
  2. Dane – dane osobowe w rozumieniu RODO;
  3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument; 
  4. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
  5. Strona – strona internetowa Administratora, pod adresem: http://www.pfpk.pl ;
  6. Użytkownik – podmiot, który korzysta ze Strony.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Strony informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane.
 3. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Stronę.
 4. Przeglądanie Strony bez korzystania z jakiejkolwiek usługi, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym: imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.
 5. Użytkownicy winni mieć świadomość, iż Administrator może przetwarzać Dane Użytkowników w zakresie mu przekazanym oraz w zakresie logów i plików cookies.
 6. Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z dostępnych usług Strony.

IODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PFPK Sp. z o.o. jest Kinga Kalitka.

Z Inspektorem można się skontaktować drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Polityka prywatności fanpage Facebook

Administratorem danych osobowych jest:
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Aleje Marcinkowskiego 20, 61-827 Poznań
Tel. +61 102 67 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.pfpk.pl

Klauzula informacyjna do wniosku o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki/leasingu/gwarancji bankowej.

Klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie pakietu wadialnego i udzielenie poręczenia zapłaty wadium w ramach przyznanego pakietu.