Struktura organizacyjna PFPK

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego działającą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110866. Kapitał Zakładowy Spółki w wysokości 4 500 000,00 zł został w całości opłacony i dzieli się na 9 000 udziałów po 500 zł każdy.

  Udziałowcy PFPK Sp. z o.o. 
  Miasto Poznań - 2 000 udziałów  (22,22% kapitału)
  PKO Bank Polski - 3 000 udziałów (33,33% kapitału)
  Bank Gospodarstwa Krajowego - 4 000 udziałów (44,44% kapitału)

  Rada Nadzorcza PFPK Sp. z o.o.
  Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Joanna Jajus
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Krzysztof Antczak
  Sekretarz Rady Nadzorczej - Tomasz Frąckowiak
  Członek Rady Nadzorczej - Maciej Szulc

  Zarząd PFPK Sp. z o.o.

  1DSC 6972 01
  Krzysztof Dylikowski
  Prezes Zarządu

  Krzysztof Dylikowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 1997 pracuje w sektorze finansowym. W okresie 2000 - 2003 pracował w PKO Banku Polskim SA, w tym w latach 2001-2003 jako pracownik personelu kierowniczego w dziale windykacji banku. Od 2003 roku jest Prezesem Zarządu Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – jednego z najlepiej rozwijających się funduszy poręczeniowych w Polsce. Pracując w Funduszu nadzorował realizację programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.2.2 Dotacje na powiększenie funduszu poręczeniowego. Krzysztof Dylikowski od roku 2010 zarządza realizacją przez Fundusz Inicjatywy JEREMIE, koordynując obecnie realizację jej siódmej edycji. Ze względu na wieloletnie doświadczenie w branży poręczeniowej, jest cenionym specjalistą w kraju.

  Zespół Obsługi Klienta
  Kierownik Zespołu Obsługi Klienta - Kinga Kalitka
  Opiekun Klienta - Ewelina Jastrząbek
  Opiekun Klienta - Tobiasz Rusin

  Zespół Analiz
  Kierownik Zespołu Analiz - Łukasz Przygoda
  Ekspert ds. Klientów Kluczowych - Przemysław Kowalski