Struktura organizacyjna PFPK

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego działającą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110866. Kapitał Zakładowy Spółki w wysokości 4 500 000,00 zł został w całości opłacony i dzieli się na 9 000 udziałów po 500 zł każdy.

  Udziałowcy PFPK Sp. z o.o. 
  Miasto Poznań - 2 000 udziałów  (22,22% kapitału)
  PKO Bank Polski - 3 000 udziałów (33,33% kapitału)
  Bank Gospodarstwa Krajowego - 4 000 udziałów (44,44% kapitału)

  Rada Nadzorcza PFPK Sp. z o.o.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej - Maciej Szulc
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Wójcik
  Sekretarz Rady Nadzorczej - Tomasz Frąckowiak
  Członek Rady Nadzorczej - Joanna Jajus

  Zarząd PFPK Sp. z o.o.

  1DSC 6972 01
  Krzysztof Dylikowski
  Prezes Zarządu

  Krzysztof Dylikowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 1997 pracuje w sektorze finansowym. W okresie 2000 - 2003 pracował w PKO Banku Polskim SA, w tym w latach 2001-2003 jako pracownik personelu kierowniczego w dziale windykacji banku. Od 2003 roku jest Prezesem Zarządu Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – jednego z najlepiej rozwijających się funduszy poręczeniowych w Polsce. Pracując w Funduszu nadzorował realizację programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.2.2 Dotacje na powiększenie funduszu poręczeniowego. Krzysztof Dylikowski w latach 2010 - 2017 nadzorował realizację przez Fundusz ośmiu kolejnych edycji Inicjatywy JEREMIE. Obecnie koordynuje realizację projektów: JEREMIE 2 oraz WFR-Repo. Ze względu na wieloletnie doświadczenie w branży poręczeniowej, jest cenionym specjalistą w kraju.

  Zespół Obsługi Klienta
  Kierownik Zespołu Obsługi Klienta - Kinga Kalitka
  Opiekun Klienta - Ewelina Jastrząbek
  Opiekun Klienta - Tobiasz Rusin
  Specjalista ds. Administracji - Mikołaj Kawaśniewski

  Zespół Analiz
  Kierownik Zespołu Analiz - Łukasz Przygoda