Struktura organizacyjna PFPK

    Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego działającą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110866. Kapitał Zakładowy Spółki w wysokości 4 500 000,00 zł został w całości opłacony i dzieli się na 9 000 udziałów po 500 zł każdy.

    Udziałowcy PFPK Sp. z o.o. 
    Miasto Poznań - 2 000 udziałów  (22,22% kapitału)
    PKO Bank Polski - 3 000 udziałów (33,33% kapitału)
    Bank Gospodarstwa Krajowego - 4 000 udziałów (44,44% kapitału)

    Rada Nadzorcza PFPK Sp. z o.o.
    Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Joanna Jajus
    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Krzysztof Antczak
    Sekretarz Rady Nadzorczej - Tomasz Frąckowiak
    Członek Rady Nadzorczej - Maciej Szulc

    Zarząd PFPK Sp. z o.o.

    1DSC 6972 01
    Krzysztof Dylikowski
    Prezes Zarządu

    Krzysztof Dylikowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 1997 pracuje w sektorze finansowym. W okresie 2000 - 2003 pracował w PKO Banku Polskim SA, w tym w latach 2001-2003 jako pracownik personelu kierowniczego w dziale windykacji banku. Od 2003 roku jest Prezesem Zarządu Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – jednego z najlepiej rozwijających się funduszy poręczeniowych w Polsce. Pracując w Funduszu nadzorował realizację programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.2.2 Dotacje na powiększenie funduszu poręczeniowego. Krzysztof Dylikowski od roku 2010 zarządza realizacją przez Fundusz Inicjatywy JEREMIE, koordynując obecnie realizację jej siódmej edycji. Ze względu na wieloletnie doświadczenie w branży poręczeniowej, jest cenionym specjalistą w kraju.

    Zespół Obsługi Klienta
    Kierownik Zespołu Obsługi Klienta - Kinga Kalitka
    Opiekun Klienta - Ewelina Jastrząbek
    Opiekun Klienta - Tobiasz Rusin

    Zespół Analiz
    Kierownik Zespołu Analiz - Łukasz Przygoda
    Ekspert ds. Klientów Kluczowych - Przemysław Kowalski