Projekty

Prezentujemy projekty realizowane przez Poznański Fundusz Poręczeń KRedytowych Sp. z o.o.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nimi w poszczególnych artykułach. W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Funduszu.

Kompendium wiedzy o Inicjatywie JEREMIE 2 w Wielkopolsce

 jeremie2 ost

 

Projekt - Instrument Finansowy Reporęczenie (WFR-Repo)

20 grudnia 2019 r. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. podpisał Umowę Pośrednika I stopnia Innstrument Finansowy Reporęczenie nr 1/2019/REPO/II z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. Celem Projektu jest zapewnienie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, co przyczyni się do trwałego rozwoju regionu.

Poręczeniem zakwalifikowanym do Projektu mogą zostać objęte transakcje finansowania dłużnego (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring, wadium, gwarancja bankowa) o charakterze inwestycyjnym i obrotowym, a przedsiębiorcy ponownie mogą skorzystać z poręczenia transakcji na preferencyjnych warunkach.

Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 numer umowy DRG-8/2017 z dnia 17.03.2017 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim.

Poręczenia są kwalifikowane do Projektu z zachowaniem zasad udzielania pomocy de minimis.

Zasady kwalifikowania wniosków do WFR-Repo

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych jako pośrednik finansowy (uczestnik projektu) realizuje Projekt Instrument Finansowy Reporęczenie w Wielkopolsce, ułatwiając wielkopolskim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego poprzez udzielanie poręczeń za kredyty, pożyczki i transakcje leasingowe, które dzięki realizacji projektu mogą być udzielane na preferencyjnych warunkach.

Ogólne informacje na temat projektu - tutaj

PFPK Belka WFR COLOR

PFPK Sp. z o.o. od dnia 20 czerwca 2018 r. jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Prywatnych.

Spółka aktywnie uczestniczyła w tworzeniu Wielkopolskiego oddziału ZPP, którego jest członkiem założycielem, a Prezes Zarządu Spółki - Krzysztof Dylikowski, jest Wiceprezesem Zarządu ZPP Wielkopolska.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/pfpk/pfpk.pl/public_html/templates/gantry/html/com_k2/templates/default/category.php on line 254