ZPP

    PFPK Sp. z o.o. od dnia 20 czerwca 2018 r. jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Prywatnych.

    Spółka aktywnie uczestniczyła w tworzeniu Wielkopolskiego oddziału ZPP, którego jest członkiem założycielem, a Prezes Zarządu Spółki - Krzysztof Dylikowski, jest Wiceprezesem Zarządu ZPP Wielkopolska.