Jeremie - napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Kompendium wiedzy o Inicjatywie JEREMIE - "Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski"

JEREMIE znak RGB

Inicjatywa Jeremie (Join European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) - to innowacyjny mechanizm finansowania rozwoju przedsiębiorstw wprowadzony przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej 2007-2013. Instrument ten umożliwia przeznaczenie części środków unijnych przyznanych państwom członkowskim i regionom UE w ramach Polityki Spójności na zwrotne instrumenty finansowego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach Inicjatywy JEREMIE przygotowano następujące produkty finansowe:

  • poręczenia kredytów/pożyczek/transakcji leasingowych
  • kredyty/pożyczki
  • kapitał typu "venture", "mezzanine" na rozwój działalności

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych jako pośrednik finansowy (uczestnik projektu) realizuje Inicjatywę JEREMIE w Wielkopolsce, ułatwiając wielkopolskim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego poprzez udzielanie poręczeń za kredyty, pożyczki i transakcje leasingowe, które dzięki realizacji projektu mogą być udzielane na preferencyjnych warunkach.

Więcej informacji na temat Inicjatywy JEREMIE można uzyskać odwiedzając poniższe strony internetowe:

Kompendium wiedzy o pomocy de minimis - "Pomoc de minimis w poręczeniach PFPK"

De minimis jest szczególnym rodzajem pomocy publicznej akceptowanym przez Unię Europejską. Akceptacja ta wynika z faktu, że ze względu na stosunkowo niską wartość, ten rodzaj pomocy nie zaburza konkurencji w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

W przypadku Inicjatywy JEREMIE, która jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, istnieją ścisłe wytyczne odnośnie kwalifikowania wniosków do projektu.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/pfpk/pfpk.pl/public_html/templates/gantry/html/com_k2/templates/default/category.php on line 254