Ogłoszenie Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020

    Rada Nadzorcza Spółki ogłasza treść uchwały nr 21/2020 z dnia 21 maja 2020 roku, w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.
    Na Prezsesa Zarządu Spółki powołany został Pan Krzysztof Dylikowski, na okres kadencji trwającej 3 lata.