Ogłoszenie Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

    Rada Nadzorcza Spółki ogłasza treść uchwały nr 13/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.
    Na Prezsesa Zarządu Spółki powołany został Pan Krzysztof Dylikowski, na okres kadencji trwającej 3 lata.