Obowiązek informacyjny RODO

   

   

  Administrator Danych Osobowych
  Informujemy, że administratorem Państwa Danych osobowych jest firma Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Siedziba Administratora znajduje się w Poznaniu (61-827) na Alejach Marcinkowskiego 20. Z Administratorem skontaktować się można za pomocą telefonu: 61 102 67 50 oraz poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową https://pfpk.pl/.

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

  Cele przetwarzania
  Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja i zatrudnienie pracowników, przyznawanie świadczeń socjalnych, współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi Administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, a w szczególności usług doradczych i finansowych, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, promocją własnych usług, wsparciem klientów. Współpracujemy również z instytucjami finansowymi w zakresie udzielania poręczeń. W zakresie udzielania współporęczeń Administrator Danych współpracuje z firmą SFPK Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.

  Podstawy prawne
  Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (windykacja) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.
  Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy, Kodeksem Cywilnym oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy z PFPK.

  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami danych osobowych są właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, banki współpracujące, fundusze, inne instytucje finansowe, firmy świadczące usługi - w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, serwisu urządzeń.

  Prawa osób fizycznych oraz okres przechowywania danych
  Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV - przez okres rekrutacji.
  Osoby podające naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, w sposób równie łatwy, jak ten, w który zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej, kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

  Profilowanie, podejmowanie decyzji, przyjmowanie wniosków o udzielenie poręczenia
  PFPK Sp. z o.o. nie profiluje danych osobowych. Prowadzimy proces profilowania w stosunku do osób prawnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG. W procesie przyjmowania wniosków o udzielenie poręczenia, stosujemy zautomatyzowaną analizę danych w celu dążenia do zawarcia umowy. Ostateczna ocena zdolności poręczeniowej klienta i podjęcie decyzji w zakresie udzielenia poręczenia należy do pracownika Administratora. Każda firma ma prawo odwołać się od decyzji, którą podjęliśmy.