Studia wykonalności projektów inwestycyjnych

     Kompendium wiedzy o sporządzaniu studiów wykonalności projektów inwestycyjnych - "Wiemy jak pomóc przedsiębiorcy osiągnąć cel"

    Sporządzenie studium wykonalności projektu inwestycyjnego jest szczególnym rodzajem biznesplanu. Obejmuje on zazwyczaj merytoryczny, finansowy, prawny i geodezyjny opis wysokonakładowej i/lub rozległej inwestycji. Jest to dokument, który niejednokrotnie poparty jest szeregiem specjalistycznych ekspertyz i raportów z nich sporządzonych.

    Ze względu na zakres i charakter prac jakie należy wykonać sporządzając studium wykonalności, trudno jest znaleźć na rynku okołofinansowym instytucje, które rzetelnie i kompetentnie wykonałyby studium. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych jest podmiotem, który podejmuje takie wyzwania. Zespół PFPK posiada umiejętności i doświadczenie pozwalające podołać nawet tak wymagającym zadaniom. Pracownicy Spółki mając doświadczenie w sporządzaniu studiów wykonalności, służą profesjonalną radą w zakresie zarówno merytorycznych jak i finansowych rozwiązań prezentowanych przez inwestora.

    Studia wykonalności projektów inwestycyjnych, podobnie jak standardowe biznesplany, objęte są wsparciem, które pozwala na przeprowadzenie częściowej modyfikacji studium w ramach ustalonej ceny usługi, a więc bez ponoszenia przez inwestora dodatkowych kosztów.

    Koszt sporządzenia studium wykonalności projektu inwestycyjnego jest ustalany indywidualnie, a w celu jego ustalenia prosimy o kontakt z pracownikiem Funduszu.