Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

  Kompendium wiedzy o sporządzaniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych - "Wiemy jak pomóc przedsiębiorcy osiągnąć cel"

  PFPK oferuje usługę przygotowania programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla firm borykających się z trudnościami wynikającymi ze zmian w sposobie działania przedsiębiorstwa.

  Trudności o których mowa wyżej najczęściej są spowodowane:

  • nieodpowiednim doborem źródła i sposobu finansowania inwestycji bądź działalności gospodarczej,
  • wystąpieniem przekształceń formalno-prawnych przedsiębiorstwa (zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej np. ze spółki osobowej na spółkę prawa handlowego,
  • zmian dotyczących rodzaju prowadzonej sprawozdawczości finansowej (np. z KPiR na księgi rachunkowe).

  Wystąpienie w przedsiębiorstwie trudności wywołanych zmianami reorganizacyjnymi niesie za sobą zwiększone ryzyko braku możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego z instytucji finansujących. Nieodpowiedni dobór źródeł finansowania może też doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych jako podmiot wyspecjalizowany w udzielaniu poręczeń, co bezpośrednio wiąże się z przejmowaniem części ryzyka związanego z finansowaniem inwestycji i działalności gospodarczej, jest podmiotem kompetentnym w zakresie identyfikacji i oceny poziomu ryzyka związanego z pojawiającymi się w przedsiębiorstwie przekształceniami. Mając wieloletnie doświadczenie związane z analizą i oceną poziomu ryzyka Fundusz jest rzetelnym partnerem, który podejmie się analizy sytuacji przedsiębiorstwa i sporządzenia planu restrukturyzacyjnego bądź naprawczego.

  Koszty wykonania usługi ustalane są indywidualnie. W celu ich ustalenia prosimy o kontakt z pracownikiem Funduszu.