Montaż finansowy

  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych, będący instytucją otoczenia biznesu zajmującym się głównie wsparciem przedsiębiorstw w procesie finansowania, oferuje swoim klientom usługę nazywaną montażem finansowym

  Usługa ta pozwala na ustalenie optymalnego dla danego przedsiębiorstwa bądź realizowanej przez nie inwestycji sposobu finansowania i wybór najkorzystniejszej dostępnej na rynku oferty finansowania zewnętrznego.

  Usługa obejmuje nie tylko rozważenie sposobu finansowania w postaci kredytu udzielonego przez bank. W trakcie wykonywania tej usługi pod uwagę brane są wszystkie dostępne na rynku rodzaje finansowania. Do najpopularniejszych należą:

  • kredyt bankowy,
  • pożyczka bankowa,
  • gwarancja bankowa,
  • pożyczka pozabankowa (udzielona np. przez fundusz pożyczkowy),
  • leasing,
  • pożyczka leasingowa,
  • faktoring,
  • dotacja (np. przyznana przez PUP, WRPO).

  Dodatkowo usługa montażu finansowego może zostać rozszerzona o następujące elementy:

  • przygotowanie dokumentacji kredytowej w części finansowej i merytorycznej,
  • kojarzenie partnerów biznesowych i transfer usług oraz technologii.

  Zarówno zakres jak i koszty usługi ustalane są indywidualnie. Celem ich ustalenia prosimy o kontakt z pracownikiem PFPK.