Księgowość

  Poznański Fundusz poręczeń Kredytowych w ramach prowadzonej działalności pozaporęczeniowej z sektora usług dla biznesu uruchomił produkt w postaci świadczenia usług księgowych.

   Fundusz współpracuje z profesjonalnymi biurami księgowymi, co umożliwia kompetentną obsługę przedsiębiorstw zarówno w zakresie doradztwa jak i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Świadczona usługa dotyczy następujących rodzajów sprawozdawczości finansowej: sprawozdań finansowych, KPiR, karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

  Rozpoczęcie świadczenia tej usługi podyktowane było zaobserwowaną potrzebą rynkową związaną z prawidłowym przygotowaniem dokumentów księgowo finansowych niezbędnych w przypadku wystąpienia przedsiębiorcy z wnioskiem o udzielenie kredytu, bądź innego rodzaju finansowania zewnętrznego.

  Zarówno banki, jak i inne instytucje finansowe kierują się rygorystycznymi zasadami w kwestii sposobu i jakości przygotowania dokumentacji finansowej stanowiącej załącznik do wniosku o udzielenie finansowania. 
  Jako że Fundusz od lat współpracuje z instytucjami finansowymi, a na przestrzeni tej współpracy Zarząd Spółki zaobserwował potrzebę rynkową polegającą na prawidłowo i zgodnie ze standardami bankowymi przygotowanej dokumentacji finansowej, w tym również ujęciu danych finansowych na zasadach i w sposób wymagany przez bank, bądź instytucję finansową, co nie zawsze pokrywa się z tradycyjnie przygotowaną przez biura rachunkowe dokumentacją finansowo-rachunkową. Korzystając z nabytego doświadczenia oraz opierając się na wiedzy pracowników, Fundusz jest w stanie zapewnić przedsiębiorcy rzetelną i kompetentną obsługę w tym zakresie.

  Jako podmiot upoważniony do otrzymania dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa w standardzie obsługi księgowej oferuje również prawidłowe przygotowanie dokumentów finansowo-księgowych do wniosku o udzielenie każdego rodzaju finansowania zewnętrznego.

  Koszty prowadzonych usług są uzależnione od ich zakresu i są ustalane indywidualnie. Celem określenia kosztów prosimy o kontakt z pracownikiem Funduszu.