Biznesplany

  Kompendium wiedzy o przygotowywaniu biznesplanów - "Wiemy jak pomóc przedsiębiorcy osiągnąć cel"

  W ramach usług dla biznesu Poznański Fundusz poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na sporządzaniu biznesplanów na potrzeby uzyskania finansowania zarówno w bankach, jak i w innych instytucjach finansujących.

  Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu kompleksowego sporządzania biznesplanów, świadczone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę PFPK. Ze względu na wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz i precyzyjną znajomość wymogów bankowych w zakresie sporządzania biznesplanów, pracownicy PFPK świadczą usługi z tego zakresu na najwyższym poziomie.

  Dzięki znajomości rynku i doświadczeniu w zakresie sporządzania biznesplanów, nabytemu na przestrzeni lat współpracy z przedsiębiorcami, usługi PFPK objęte są gwarancją jakości. W praktyce oznacza to, zapewnienie, że wykonany przez nas biznesplan będzie spełniał wszystkie wymogi instytucji finansującej i nie stanie się przyczyną odrzucenia wniosku o finansowanie.

  Poza gwarancją, którą obejmowany jest biznesplan, PFPK zapewnia również wsparcie w procesie kredytowania, polegające na współpracy z instytucją finansującą w procesie analizy wniosku. W przypadku wystąpienia zmian w kształcie i sposobie finansowania, jeśli pociąga to za sobą konieczność modyfikacji merytorycznej bądź finansowej części biznesplanu, zmiany te wykonujemy w ramach ustalonej ceny usługi, a więc nie wiąże się to dla zleceniodawcy z dodatkowymi kosztami.

  Ceny usług dla biznesu, w tym sporządzenia biznesplanu są ustalane indywidualnie. Aby ustalić koszt usługi prosimy o kontakt z pracownikiem Funduszu.