Usługi dla biznesu

Kompendium wiedzy o działalności PFPK - "Katalog usług"

Od momentu powstania w 1999 r., Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych z racji rodzaju prowadzonej działalności (udzielanie poręczeń) mającej na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP, była określana jako instytucja otoczenia biznesu.

Na przestrzeni lat współpracy z przedsiębiorcami Zarząd PFPK obserwował potrzebę rozszerzenia zakresu wsparcia zarówno dla firm prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego, jak i tych kooperujących z nimi. Z czasem oferta Funduszu była rozszerzana i uzupełniana o kolejne rodzaje działalności, mające na celu zapewnienie lokalnym przedsiębiorcom kompleksowej obsługi okołofinansowej. I tak, z czasem wyodrębniona i uporządkowana została pozaporęczeniowa gałąź działalności PFPK, określona mianem usług dla biznesu.

W dziale "usługi dla biznesu" prezentujemy Państwu szczegółowe opisy tych usług, które PFPK kompleksowo i w pełni profesjonalnie świadczy przedsiębiorcom, ale także rolnikom i osobom fizycznym, a są nimi:

  • przygotowywanie biznesplanów,
  • sporządzanie studiów wykonalności projektów inwestycyjnych,
  • przygotowywanie planów naprawczych i restrukturyzacyjnych,
  • wycena nieruchomości,
  • montaż finansowy,
  • usługi księgowe,
  • wsparcie doradcy biznesowego.

Powyższe usługi PFPK oferuje również w formie korzystnych pakietów promocyjnych. Dla Państwa wygody przygotowane one zostały w różnych wersjach cenowych, tak, aby możliwe było dobranie odpowiedniego rodzaju usług do rodzaju prowadzonej działalności i bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Oferowane pakiety podzielono na dwie zasadnicze grupy:

Profesjonalna kadra Funduszu udzieli Państwu kompetentnej informacji z zakresu świadczonych przez Spółkę usług. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Kompendium wiedzy o przygotowywaniu biznesplanów - "Wiemy jak pomóc przedsiębiorcy osiągnąć cel"

W ramach usług dla biznesu Poznański Fundusz poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na sporządzaniu biznesplanów na potrzeby uzyskania finansowania zarówno w bankach, jak i w innych instytucjach finansujących.

 Kompendium wiedzy o sporządzaniu studiów wykonalności projektów inwestycyjnych - "Wiemy jak pomóc przedsiębiorcy osiągnąć cel"

Sporządzenie studium wykonalności projektu inwestycyjnego jest szczególnym rodzajem biznesplanu. Obejmuje on zazwyczaj merytoryczny, finansowy, prawny i geodezyjny opis wysokonakładowej i/lub rozległej inwestycji. Jest to dokument, który niejednokrotnie poparty jest szeregiem specjalistycznych ekspertyz i raportów z nich sporządzonych.

Kompendium wiedzy o sporządzaniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych - "Wiemy jak pomóc przedsiębiorcy osiągnąć cel"

PFPK oferuje usługę przygotowania programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla firm borykających się z trudnościami wynikającymi ze zmian w sposobie działania przedsiębiorstwa.

Kompendium wiedzy o wycenie nieruchomości - "Wiemy jak pomóc przedsiębiorcy osiągnąć cel"

Jednym z rodzajów usług oferowanych przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest wycena nieruchomości. Jest to działalność, która stanowi uzupełnienie oferty Funduszu związanej ze świadczeniem usług dla biznesu.

Koszt wykonania wyceny można sprawdzić w cenniku.

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych, będący instytucją otoczenia biznesu zajmującym się głównie wsparciem przedsiębiorstw w procesie finansowania, oferuje swoim klientom usługę nazywaną montażem finansowym

Poznański Fundusz poręczeń Kredytowych w ramach prowadzonej działalności pozaporęczeniowej z sektora usług dla biznesu uruchomił produkt w postaci świadczenia usług księgowych.

Aby umożliwić przedsiębiorcy przeprowadzenie w firmie konkretnych (najczęściej incydentalnych) działań dla których niezbędna jest wiedza z zakresu finansów, bankowości, księgowości i prowadzenia biznesu, PFPK oferuje wykonanie takich działań w sposób outsourcingowy.

Usługę taką nazywa się wsparciem doradcy biznesowego. Polega ona na świadczeniu przez pracownika PFPK, posiadającego wymaganą wiedzę i doświadczenie, usług doradczo-konsulktingowych w zakresie opisanym powyżej w określonym w umowie zawartej pomiędzy PFPK a przedsiębiorcą wymiarze i za ustalonym w niej wynagrodzeniem ryczałtowym.