dla produktu "Pożyczka na start"

    W nawiązaniu do wejścia do oferty PKO Banku Polskiego SA nowego produktu pn. Pożyczka na start, informujemy, że PFPK przygotował specjalną ofertę dla klientów Banku ubiegających się o ten produkt.

    Oferujemy:
    1. Przygotowanie dokumentacji kredytowej (wypełnienie wniosku kredytowego wraz z załącznikami do wniosku oraz przygotowanie biznesplanu na wzorze bankowym) w cenie 350 zł netto.
    2. W przypadku skorzystania z oferty przedstawionej w pkt. 1, przy ubieganiu się o poręczenie za kredyt do którego PFPK przygotował dokumentację, przedsiębiorcy przysługuje prawo do 20% rabatu od standardowej ceny poręczenia.
    Oferta skierowana jest do przedsiębiorców spełniających wymogi regulaminowe PFPK, w tym – wymóg prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 6 miesięcy.