dla produktu "Pożyczka dla rolnika"

    PFPK Przygotował ofertę specjalną dla rolników ubiegających się o pożyczkę w PKO BAnku Polskim SA.

    Szerzej z ofertą można się zapoznać na stronie internetowaj Banku w zakładce "Wspieramy polskie rolnictwo".