Fundusz Poręczeń Kredytowych dla Banków

Niniejszy dział powstał z myślą o pracownikach banków i instytucji współpracujących z PFPK.

Zebrane tutaj zostały informacje o rodzajach prowadzonej przez PFPK działalności. Dział ten ma ułatwić pracownikom instytucji współpracujących znalezienie niezbędnych informacji z zakresu prowadzonej przez Fundusz działalności oraz skontaktowanie się z pracownikiem Spółki zajmującym się konkretnym tematem.

Głównym rodzajem działalności PFPK są następujące poręczenia:

  • kredytów i pożyczek
  • gwarancji bankowych
  • transakcji leasingowych
  • transakcji faktoringowych.

Ponadto Fundusz prowadzi działalność pozaporęczeniową z zakresu usług dla biznesu. W ramach tej działalności spółka oferuje następujące rodzaje usług:

  • przygotowywanie biznesplanów
  • sporządzanie studiów wykonalności projektów inwestycyjnych
  • przygotowywanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych
  • wycenę nieruchomości (przygotowywanie operatów szacunkowych)
  • montaż finansowy
  • prowadzenie księgowości.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych produktów i świadczonych usług można znaleźć na stronie internetowej Funduszu w obszarze "dla przedsiębiorców", bądź uzyskać kontaktując się z pracownikami Funduszu.

W dziale tym znajdują się informacje, które mogą być szczególnie przydatne osobom współpracującym z PFPK, a mianowicie:

Zakładka "Zespół PFPK" traktuje o zakresie kompetencji pracowników Funduszu tak, aby osoba współpracująca ze Spółką mogła bez przeszkód dotrzeć do pracownika nadzorującego konkretny obszar działalności Spółki.

W zakładce "Komunikaty dla banków" znajdują się bieżące informacje związane z działalnością PFPK, które mogą być istotne z punktu widzenia pracowników instytucji współpracujących, stąd zostały wyodrębnione spośród wszystkich aktualności.

Zakładka "wniosek on-line" jest natomiast linkiem do podstrony, na której pracownik banku, bądź innej instytucji współpracującej może w imieniu klienta złożyć wniosek o udzielenie poręczenia.

zloz wniosek o poręczenie

Pomoc

W razie problemów z przyjemnością udzielimy pomocy. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy, lub skontaktować się z nami telefoniczne.

tel: 61 102 67 50
tel.:61 102 67 49
tel.:61 102 67 48
e-mail: biuro@pfpk.pl

pomoc